Lezingen

Wouter geeft op aanvraag lezingen over zijn onderzoeken. Je kunt hem een email sturen wanneer je met hem in overleg wilt over een voordracht.

Je kunt hem benaderen over de volgende onderwerpen:

 • Formatief handelen in relatie tot de essentie van onderwijs
 • Achtergronden vrijeschoolpedagogiek
 • Diversiteit en inclusie binnen vrijescholen
 • Waarde(n)gericht leiderschap en de omgang met de institutionele druk

Zie hieronder een overzicht van lezingen en workshops die Wouter in het verleden heeft verzorgd

 • Workshop over toetsen op de vrijeschool tijdens het Waldorf 100 festival in september 2019
 • Workshop nationaal toetscongres van Bureau ICE in november 2019
 • Voordracht en workshop-serie op het Parcivalcollege in Groningen van december 2019 t/m maart 2020
 • Voordracht op het Marecollege in september 2020
 • Leerkring georganiseerd over Waarde(n)vol evalueren met schoolleiders van 9 verschillende vrijescholen voor voortgezet onderwijs. Resultaat van de leerkring is dit boekje.
 • Online meet & greet tijdens de online conferentie Overbruggen in november 2020
 • Voordracht over formatief werken vanuit de vrijeschoolpedagogiek op de Vrijeschool Zutphen in maart 2021
 • Gastcollege over vrijeschoolonderwijs in januari en december 2022 bij de academische pabo van de HU en UU
 • Lezing bij de VO-raad in februari 2022
 • Lezing tijdens de Teacher Education Policy in Europe (TEPE) conferentie in maart 2022 in Graz
 • Lezing tijdens de conferentie Realizing Humanity in Wenen van INASTE in mei 2022
 • Lezing tijdens het scholingsweekend van vrijwilligers van Helios in mei 2022
 • Studium Generale voor studenten van de VSP (pabo) van Hogeschool Leiden in februari 2023.
 • Workshop over samenwerking tijdens het scholingsweekend van vrijwilligers van Helios in mei 2023.