Lezingen

Wouter geeft op aanvraag lezingen over zijn onderzoeken. Je kunt hem een email sturen wanneer je met hem in overleg wilt over een voordracht.

Je kunt hem benaderen over de volgende onderwerpen:

  • Formatief handelen in relatie tot de pedagogiek en didactiek van het vrijeschoolonderwijs
  • Achtergronden achter vrijeschool pedagogiek en didactiek
  • Diversiteit en inclusie binnen vrijescholen
  • Waarde(n)gericht leiderschap en de omgang met de institutionele druk

Bekijk ook de pagina ‘over‘ om een indruk te krijgen van lezingen die hij in het verleden heeft gegeven.