Over

Wouter Modderkolk werkt als docent economie en decaan op de Stichtse Vrije School in Zeist. Binnen de Stichtse is hij in het verleden teamleider geweest en was hij verantwoordelijk voor de communicatie. Sinds september 2018 is Wouter als onderwijsonderzoeker lid van de kenniskring van het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van de Hogeschool Leiden. Vanuit zijn onderzoek binnen het lectoraat verder gegaan met een promotieonderzoek aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Dit onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Menno Fenger en dr. Aziza Mayo. Het onderzoek gaat over Waarde(n)vol leiderschap in het onderwijs. In zijn onderzoek gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag hoe culturen, structuren en processen kunnen woorden ingericht zodat de pedagogische opdracht van de scholen in het handelen kunnen worden gebracht. Het onderzoek is onder andere verankerd binnen de scholen van de SGVVS.

Lectoraat

Formatief Handelen

Binnen het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs onderzoekt Wouter hoe verschillende vormen van toetsen kunnen worden ingezet om de dialoog aan te gaan over de ontwikkeling van de leerling, in plaats van het zetten van een punt achter een bepaalde leeractiviteit. Hierbij is Wouter zich momenteel aan het focussen hoe een dergelijke formatieve handelingspraktijk geïntegreerd kan worden binnen de vrijeschooldidactiek en geïmplementeerd kan worden binnen onze schoolculturen.

Diversiteit en Inclusie

Daarnaast onderzoekt Wouter binnen het lectoraat samen met Jan Jaap Hubeek het vraagstuk rondom diversiteit en inclusie binnen het vrijeschoolonderwijs. Als vrijescholen willen we graag dat jongeren op een volwassen wijze in de wereld komen, waarbij ze steeds een balans weten te houden tussen wat goed is voor hen als individu en wat goed is voor het geheel. Vrijescholen slagen er goed in om leerlingen te laten ervaren dat zij er in hun eigenheid, als uniek persoon en dus ook in hun diversiteit, mogen zijn. 

Toch zien we dat slechts een beperkte doelgroep zich voelt aangetrokken tot het antroposofisch gedachtengoed, waaronder de vrijescholen. Wanneer we kijken naar mensen die zich voelen aangetrokken tot de vrijescholen dan zien we dat er met name hoger opgeleide ‘witte’ ouders kiezen voor de vrijeschool voor hun kind. Maar het geheel, de wereld waarmee de leerlingen zich hebben te verbinden, kent natuurlijk een veel grotere diversiteit, zowel in zichtbare –onveranderlijke- kenmerken van mensen zoals geslacht en etniciteit, alsook in onzichtbare kenmerken, zoals normen, waarden, overtuigingen of competenties. De school als oefenplaats voor het leven in de wereld zou daarom ook een plaats moeten zijn waar je als leerling die diversiteit kunt ontmoeten, leren kennen en kunt leren om jezelf daartoe te verhouden. Dat laatste vraagt ook dat schoolgemeenschappen niet alleen een afspiegeling van de samenleving vormen, maar ook een oriëntatie hebben op inclusiviteit. Waar diversiteit ruimte maakt voor en zicht geeft op de verschillen tussen mensen, gaat inclusiviteit over het ontwikkelen van onderlinge verbondenheid ondanks of beter nog, dankzij die verschillen. 

De resultaten van het onderzoek zijn in september en oktober 2022 verschenen als podcast. Op deze pagina kun je de podcasts beluisteren.

Publicaties & bijeenkomsten

In 2019 publiceerde Wouter het artikel over Vertrouwen of controle? Toetsen als afreken- of waarnemingsinstrument in Lerarenbrieven, blad voor vrijeschoolleraren en verscheen in samenwerking met Ariëlla Krijger de publicatie Achter elk cijfer schuilt een uniek verhaal, naar aanleiding van een actie onderzoek in de economielessen van Wouter. Wouter heeft ook verschillende inleidingen, werkgroepen en lezingen gegeven over het thema tijdens studiedagen in de eigen school, het brede vrijeschool werkveld en het brede onderwijswerkveld:

 • Workshop over toetsen op de vrijeschool tijdens het Waldorf 100 festival in september 2019
 • Workshop nationaal toetscongres van Bureau ICE in november 2019
 • Voordracht en workshop-serie op het Parcivalcollege in Groningen van december 2019 t/m maart 2020
 • Voordracht op het Marecollege in september 2020
 • Leerkring georganiseerd over Waarde(n)vol evalueren met schoolleiders van 9 verschillende vrijescholen voor voortgezet onderwijs. Resultaat van de leerkring is dit boekje.
 • Online meet & greet tijdens de online conferentie Overbruggen in november 2020
 • Voordracht over formatief werken vanuit de vrijeschoolpedagogiek op de Vrijeschool Zutphen in maart 2021
 • Gastcollege over vrijeschoolonderwijs in januari 2022 bij de academische pabo van de HU en UU
 • Lezing bij de VO-raad in februari 2022
 • Short lecture tijdens de Teacher Education Policy in Europe (TEPE) conferentie in maart 2022 in Graz
 • Lezing tijdens de conferentie Realizing Humanity in Wenen van INASTE in mei 2022
 • Diverse podcasts over diversiteit en inclusie. Te beluisteren via Spotify.

Voor Wouter’s CV bekijk zijn LinkedIn pagina