Publicaties

 • De zin en onzin van toetsen
  In een recente Meesterwerk-podcast gaat Jan Jaap Hubeek in gesprek met Wouter Modderkolk en Rob Kickert over de zin en onzin van toetsing. Rob Kickert geeft naast zijn werk voor NIVOZ les aan de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) en ontworp daar ook het toetsprogramma.
 • Wat is de publieke opdracht van Onderwijs?
  Van 12 tot 16 juni 2023 nam Wouter Modderkolk, promovendus en lid van de kenniskring, deel aan een doctoraatsconferentie rondom de publieke opdracht van onderwijs. Het ‘Centre for Public Education and Pedagogy’ van de Universiteit van Maynooth organiseerde het congres samen
 • Cijfers op school vertellen ons meer niet dan wel [Vrij Nederland]
  In dit essay van Doortje Lenders in Vrij Nederland stelt zij dat we ons blindstaren op cijfers waardoor we de verschillen tussen mensen niet meer zien. Voor dit interview is o.a. Wouter geïnterviewd.
 • De lemniscaat: bouwen aan een brug tussen ideaal en realiteit
  In het hoofdstuk “De lemniscaat: bouwen aan een brug tussen ideaal en realiteit” schetsen Wouter Modderkolk en Aziza Mayo hoe je binnen een school de brug kunt slaan tussen ideaal en realiteit.
 • Inclusie en diversiteit, de podcast
  Een nieuwe zesdelige serie over (vrijeschool)onderwijs! Jan Jaap Hubeek, Aziza Mayo en Wouter Modderkolk onderzochten samen het vraagstuk inclusie en diversiteit binnen het vrijeschoolonderwijs. Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt uit het vrijeschoolonderwijs zelf, maar gaat in om een breder
 • In het midden de mens: podcast met Christof Wiechert
  “De intentie van de pedagogiek heeft een gemeenschap nodig om zijn kracht te ontplooien…” Christof Wiechert in relatie tot een vraag over inclusie binnen vrijescholen. Een jaar na het uitkomen van het boek “In het midden de mens’ én het opnemen
 • “Vorm volgt functie”, de architectuur van ons onderwijs
  Waar ter wereld je ook bent, je herkent de vrijescholen. Van de afgeronde hoekjes van de meubels tot de geur in de lokalen en de periodeschriften: een feest van herkenning. Maar ook het leerplan is met zorg ontworpen, passend bij de
 • Diversiteit en inclusie op vrijescholen
  ‘Hoe zorgen we ervoor dat het vrijeschoolonderwijs – dat een pedagogisch gedachtengoed heeft waarin diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staat- een ontmoetingsplaats vormt voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?’   onderzoeksvraag Podcastserie Jan Jaap Hubeek en Wouter Modderkolk
 • Anders kijken, meer zien
  Wouter Modderkolk onderzoekt hoe we op een waarde(n)vollere manier kunnen toetsen.Wouter is leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds 2010 werkt hij als decaan, leraar en teamleider op dezelfde bovenbouw als waar hij als leerling op heeft gezeten.
 • Waarde(n)vol Toetsen op de Vrijeschool
  In september 2020 zijn vijftien bevlogen vrijeschoolleraren en leidinggevenden bijeengekomen in de leerkring ‘Waarde(n)vol Toetsen’. Het doel was om met elkaar te spreken over de vraag of onze intentie en ons handelen rondom de manier waarop wij nu binnen onze scholen
 • Vrijeschoolonderwijs op de Stichtse Vrije School
  In deze video tref je een beeld van het Vrijeschoolonderwijs zoals gegeven op de Stichtse Vrije School in Zeist. Meer info over de Stichtse: www.svszeist.nl
 • Formatief evalueren
  Vanuit welke intentie zouden wij in het VO onze manier van toetsen & evaluatie kunnen inrichten zodat die meer recht doet aan de brede ontwikkelingsdoelen van ons onderwijs? Toetsen we vooral vanuit een behoefte van controle of willen we vanuit een
 • Podcast Meesterwerk
  In december 2020 was Wouter te gast in de podcast Meesterwerk, van Jan Jaap Hubeek. Beluister hieronder de podcast. Wouter Modderkolk onderzoekt hoe we op een waarde(n)vollere manier kunnen toetsen.Wouter is leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds
 • Het raadsel ontsluieren
  In de bundel Overbruggen doen verschillende auteurs verslag van het onderwijsonderzoek dat plaatsvindt in het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs en ze laten zien wat de opbrengsten zijn voor de praktijk. Wouter heeft in deze bundel een hoofdstuk geschreven over zijn onderzoek. ‘Overbruggen’ is
 • Voor goed burgerschap moet je uit je bubbel breken
  Hoe zorgen scholen ervoor dat hun leerlingen goede burgers worden? Dagblad Trouw onderzocht het op vier verschillende middelbare scholen in het land. Uit het onderzoek blijkt dat de visie op burgerschap wel verschillend kan zijn, maar de overkoepelende boodschap is hetzelfde:
 • Kijken doe je zonder oordeel
  Geschreven door Marc Heezen en gepubliceerd op www.bureauice.nl Wouter Modderkolk over het vierde Nationale Toetscongres VO en over Waarnemen in plaats van toetsen: Vrijeschoolonderwijs. “Ik denk dat het heel erg belangrijk is om samen met elkaar te kijken waarom we eigenlijk
 • Achter elk cijfer schuilt een uniek verhaal
  Sinds de invoering van het centraal examen in de vrijescholen voor voortgezet onderwijs (Project 2000) staan we voor de uitdaging om juist ook bij de uitvoering van het voorgeschreven examencurriculum een brede ontwikkeling van de individuele leerling aan te moedigen. De
 • Vertrouwen of controle?
  Toetsen als afreken-of waarnemingsinstrument in het vrijeschoolonderwijs. Vandaag de dag gaat het in het onderwijsdebat geregeld over de zin en onzin van toetsen en beoordelen. Echter, om te kunnen spreken over de evaluatie van het onderwijs –waar het in wezen omgaat
 • Toetsing getoetst aan de doelstellingen van het vrijeschoolonderwijs
  De Stichtse Vrije School is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeist. Op de vrijeschool gaat het nadrukkelijk niet alleen om het kwalificerende aspect van het onderwijs, maar wordt ook ruimschoots aandacht geschonken aan het socialiserende- en het subjectiverendeaspect (Mayo, 2015).