leraar, onderzoeker, pedagogisch troubadour

Vertrouwen of controle?

Toetsen als afreken-of waarnemingsinstrument in het vrijeschoolonderwijs.

Vandaag de dag gaat het in het onderwijsdebat geregeld over de zin en onzin van toetsen en beoordelen. Echter, om te kunnen spreken over de evaluatie van het onderwijs –waar het in wezen omgaat als je het over toetsen hebt- moet je weten dat je beoogt met het onderwijs wat je geeft (Wiliam, 2018). De vrijeschool is 100 jaar geleden opgericht met een uitgesproken visie over het onderwijs. Voordat we het kunnen hebben over toetsen moeten we kort aandacht schenken aan de doelen van ons onderwijs. 

In dit artikel gaat Wouter in op de vraag hoe we toetsen moeten inzetten zodanig dat ze bijdragen aan de ontwikkeling, in plaats van afremt.