leraar, onderzoeker, pedagogisch troubadour

Waarde(n)vol Toetsen op de Vrijeschool

In september 2020 zijn vijftien bevlogen vrijeschoolleraren en leidinggevenden bijeengekomen in de leerkring ‘Waarde(n)vol Toetsen’. Het doel was om met elkaar te spreken over de vraag of onze intentie en ons handelen rondom de manier waarop wij nu binnen onze scholen toetsing en evaluatie hebben georganiseerd wel op één lijn liggen.

De gezamenlijke ervaring leerde dat we te veel stuurden op de meetbare ontwikkelingsdoelen (voornamelijk de kwalificerende) en dat we minder meetbare ontwikkelingsdoelen (het socialiserende en het subjectiverende) steeds minder in beeld hadden. 

We toetsen te veel, maar zien de leerling te weinig.

conclusie van de de eerste bijeenkomsten van de leerkring

Ter afronding van onze leerkring hebben wij met elkaar een boekje geschreven waarin we onze ervaringen delen. Bij elke bijdrage staat ook een reflecterende vraag. Deze vragen zijn bedoeld om met enige vertraging te kunnen kijken naar het eigen handelen en te reflecteren daarop. 

Wij hopen dat dit boekje haar weg naar de scholen zal gaan vinden en dat het boekje uitnodigt tot reflectie en verbinding met onze brede intentie om het goede te doen voor onze leerlingen, nu en in de toekomst.