leraar, onderzoeker, pedagogisch troubadour

Wat is de publieke opdracht van Onderwijs?

Van 12 tot 16 juni 2023 nam Wouter Modderkolk, promovendus en lid van de kenniskring, deel aan een doctoraatsconferentie rondom de publieke opdracht van onderwijs.

Het ‘Centre for Public Education and Pedagogy’ van de Universiteit van Maynooth organiseerde het congres samen met 22 promovendi uit verschillende delen van de wereld, waaronder het Midden Oosten, Zuid-Amerika en uiteraard Europa.

Een week lang discussieerden zij onder leiding van prof. dr. Carl Anders Säfström en prof. dr. Gert Biesta over de vraag van wie, voor wie en in wiens belang het onderwijs zou moeten staan. Tijdens verschillende sessies deelden en bespraken de promovendi hun onderzoeken. De onderwerpen varieerden van de rol van ‘actief leren’ en de relevantie hiervan tot de pedagogische opdracht, tot de geschiedenis en impact van de huidige cultuur van onderwijskwaliteitsborging, en benaderingen om mondiale klimaatproblemen te bespreken zonder jonge leerlingen een schuldgevoel aan te praten.

Wouter presenteerde zijn onderzoek naar leiderschap in subjectiverend onderwijs. Hij besprak de incongruentie tussen subjectiverende intenties en de dagelijkse praktijk en de rol die schoolleiders kunnen spelen om deze meer in lijn met elkaar te brengen.

Tijdens de conferentie introduceerden Säfström en Biesta hun nieuwe boek, getiteld ‘The New Publicness of Education: Democratic Possibilities After the Critique of Neo-Liberalism’. Dit werk onderzoekt democratische mogelijkheden voor onderwijs na kritiek op de impact van het neoliberalisme op onderwijsbeleid en -praktijk. De auteurs gaan in op hoe neoliberale beleidsmaatregelen hebben bijgedragen aan de privatisering van het openbare leven en de ondermijning van het publieke karakter van onderwijs.

Hoewel de week intensief was, bood het een unieke gelegenheid om diep in te gaan op de fundamentele vragen die we zouden moeten stellen in onderwijsonderzoek. Biesta sloot de conferentie af met een treffende quote van Hannah Arendt die illustreert waaraan en hoe we met elkaar hebben gewerkt:

“Education is the point at which we decide whether we love the world enough to assume responsibility for it, and by the same token save it from that ruin which except for renewal, except for the coming of the new and the young, would be inevitable. And education, too, is where we decide whether we love our children enough not to expel them from our world and leave them to their own devices, nor to strike from their hands their chance of undertaking something new, something unforeseen by us, but to prepare them in advance for the task of renewing a common world.”

Hannah Arendt

Oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de Hogeschool Leiden: https://www.hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs/nieuws/doctoraatsconferentie-maynooth