leraar, onderzoeker, pedagogisch troubadour

Het raadsel ontsluieren

In de bundel Overbruggen doen verschillende auteurs verslag van het onderwijsonderzoek dat plaatsvindt in het (traditioneel) vernieuwingsonderwijs en ze laten zien wat de opbrengsten zijn voor de praktijk. Wouter heeft in deze bundel een hoofdstuk geschreven over zijn onderzoek.

‘Overbruggen’ is een bundel van 15 hoofdstukken van verschillende auteurs die in de praktijk van vernieuwingsgezinde scholen werkzaam zijn. De auteurs zijn leerkracht, onderwijsontwikkelaar of wetenschapper. Allen vinden elkaar in het samen optrekken om de kwaliteit van vernieuwingsonderwijs te bevorderen.

Deze bundel is het resultaat van een samenwerking van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool, Hogeschool Thomas More, lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden en De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht onderwijs.

Iets over de verschillende bijdragen:

 • Vanuit de Vrije scholen:
  • Wouter Modderkolk over toetsen in de school. Een kritische beschouwing vanuit onze pedagogische opdracht
  • Aziza Mayo over periode onderwijs in de vrije school
  • Akke Faling over subjectivering en hoe dat vorm krijgt in de vrije school
  • Michiel bos over kunstonderwijs
 • Vanuit het lectoraat vernieuwingsonderwijs van Saxion
  • Patrick Sins en Ineke Vermeulen over het belang van zelfsturend leren en iSelf een aanpak voor basisschoolleraren om zelfsturend leren te stimuleren
  • Lida Klaver en Laurence Guérin over leeractiviteiten ontwerpen bij Bèta Burgerschap waarop autonomie van leerlingen bevordert wordt
  • René Berends over vorming en brede vorming en hoe schoolteams hieraan kunnen werken
  • Jaap Meijer over het bevorderen van een ondernemende houding in de stamgroep in het Jenaplanonderwijs
  • Jeroen Bron over leerlingen betrekken bij de leerplanontwikkeling in de klas
  • Jaap de Brouwer en Vera Otten-Binnerts over het meetbaar maken van je onderwijsconcept
 • Vanuit het OGO
  • Bert van Oers en Marjolein ten Cate over het naaiatelier als langlopende sociaal-culturele praktijk in groep 7/8 en theorie-gestuurde onderwijsinnovatie
  • Bea Pompert en Ingrid Küppers over Zin in lezen in groep 2/3
  • Chiel van der Veen, Femke van der Wilt en Lotte Neering over goede gesprekken in OGO en de Model2Talk interventie
  • Lorien de Koning over ontwerponderzoek naar het verankeren van historisch redeneren in OGO