leraar, onderzoeker, pedagogisch troubadour

Vrijescholen in Nederland: van 1923 tot nu

De kenniskring van het lectoraat “Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs” van de Hogeschool Leiden heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het academische boek “Critically Assessing the Reputation of Waldorf Education in Academia and the Public: Early Endeavours of Expansion, 1919–1955”1 uitgegeven bij Routledge.

In het hoofdstuk, getiteld “Waldorf Education in the Netherlands”, onderzoeken Anna van der Want, Sita de Kam, Kirsten Koppel, Wouter Modderkolk en Saskia Snikkers de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs in Nederland sinds de oprichting van de eerste Nederlandse vrijeschool in 1923. Dit onderzoek richt zich op het identificeren en beschrijven van het discours over vrijeschoolonderwijs in Nederland.

Momenteel zijn er meer dan 18.500 leerlingen op 97 vrijescholen en 27 middelbare vrijescholen in Nederland. Deze scholen staan bekend om hun solide nationale rankings en worden door ouders gezien als goede scholen met ruimte voor creativiteit en brede persoonlijke identiteitsontwikkeling van kinderen. In Nederland is het uniek dat zowel openbare als bijzondere scholen volledig door de overheid worden gefinancierd, wat heeft bijgedragen aan de populariteit en acceptatie van vrijeschoolonderwijs.

Het hoofdstuk benadrukt dat de rol en interpretatie van antroposofie binnen het vrijeschoolonderwijs in de loop van de tijd is geëvolueerd naar meerdere perspectieven en interpretaties van de kernprincipes van het vrijeschoolonderwijs. Deze variaties binnen en tussen vrijescholen laten zien hoe het systeem zich heeft aangepast aan de behoeften van de samenleving en de individuele scholen.

Het onderzoek in dit hoofdstuk biedt een analyse van hoe vrijeschoolonderwijs in Nederland zich heeft ontwikkeld en hoe het wordt waargenomen in zowel de academische wereld als de publieke opinie. Dit boekhoofdstuk is een belangrijke bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en huidige staat van het vrijeschoolonderwijs in Nederland.

Het hele boek is gratis (CC-BY-NC-DD 4.0 licentie) te lezen via https://doi.org/10.4324/9781003403609.

  1. Het boek “Critically Assessing the Reputation of Waldorf Education in Academia and the Public: Early Endeavours of Expansion, 1919–1955” onderzoekt de wereldwijde opkomst en verspreiding van vrijeschoolonderwijs sinds de oprichting van de eerste Waldorfschool in Stuttgart, Duitsland in 1919. Het boek biedt inzichten in de historische en huidige perceptie van Waldorfonderwijs in verschillende landen en bespreekt de successen en uitdagingen van deze onderwijsvorm. Het belicht ook de rol van antroposofie en hoe deze is geëvolueerd binnen de context van het moderne onderwijs. ↩︎