Inclusie & Diversiteit, Podcast, Vrijeschoolonderwijs

Diversiteit en inclusie op vrijescholen

‘Hoe zorgen we ervoor dat het vrijeschoolonderwijs – dat een pedagogisch gedachtengoed heeft waarin diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staat- een ontmoetingsplaats vormt