Formatief evalueren, Thesis, Vrijeschoolonderwijs

Toetsing getoetst aan de doelstellingen van het vrijeschoolonderwijs

De Stichtse Vrije School is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeist. Op de vrijeschool gaat het nadrukkelijk niet alleen om het kwalificerende aspect van